Biuro Rachunkowe
Urszula Jaszczanin

Aleja Zwycięstwa 29/19, 19-400 Olecko
tel. 600-311-794
e-mail: ulajaszczanin@pro.wp.pl

Biuro Rachunkowe oferuje:
Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ksiąg rachunkowych zgodnie z polska Ustawą o Rachunkowości. Prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży, ewidencji środków trwałych i wyposażenia Naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie otrzymanych danych, obliczanie obciążeń (ZUS, PIT) związanych z wynagrodzeniami i więcej Sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz rozliczeń dochodów uzyskiwanych z najmu oraz rozliczanych na zasadach ryczałtu a także dochodów z papierów wartościowych i innych Załatwiamy wszystkie sprawy związane z otwarciem działalności gospodarczej dla osób fizycznych, spółek cywilnych, osobowych
Właścicielka posiada
Certyfikat księgowy (nr certyfikatu 59399/2012)
uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydany przez Ministra Finansów. Biuro Rachunkowe prowadzone jest przez osobę, która posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe i zapewnia rzetelną obsługę księgowo-podatkową klientów.

Ceny usług są negocjowane z każdym klientem indywidualnie.
Zasadniczy wpływ na wysokość opłaty ma ilość dokumentów księgowych w miesiącu, rodzaj działalności i ilość zatrudnionych pracowników

Valid XHTML 1.0 Transitional